Address:

161, Tseriou Aveniou
Strovolos
2045 Nicosia
Cyprus

Telephone:

+357 22 327272